Farbcode von Kohleschichtwiderstände

Farbe -

1. Ring

(breit)

2. Ring

2. Ziffer

3. Ring

Multiplikator

4. Ring

Toleranz

5. Ring

Betriebsspannung

schwarz 0 0
1
- -
braun 1 1
10
1 % 100 V
rot 2 2
100
2 % 200 V
orange 3 3
1 000
- 300 V
gelb 4 4
10 000
- 400 V
grün 5 5
100 000
0,5 % 500 V
blau 6 6
1 000 000
- 600 V
violett 7 7
10 000 000
- 700 V
grau 8 8
100 000 000
- 800 V
weiß 9 9 - - 900 V
gold - -
0,1
5 % 1000 V
silber - -
0,01
10 % 2000 V

Beispiel:

5 6 00 = 5,6 k / 10% / 500 V